Numerologia

Scurtă istorie introductivă

Numerologia este o disciplină ezoterică cu rădăcini în Antichitate, a cărei începuturi nu au putut fi stabilite cu exactitate, înregistrările despre existența sa în izvoarele istorice datând cu cel puțin cu 2500 de ani in urmă.

Despre caldeeni

Primele mărturii ne parvin din vremea caldeenilor, un popor din Babilonia, cunoscut atât prin prisma textelor biblice, cât si prin scrierile lui Herodot, care utiliza termenul “caldeenii” pentru a desemna în special preoții babilonieni.

Preoții  caldeeni (din Babilon) erau recunoscuți pentru cunoașterea și practica lor ezoterică, mai cu seama aritmomanția, astronomia si astrologia.

Se subînțelege faptul că preoții caldeeni nu separau spiritualitatea de ocultism, ele fiind un tot unitar.

Disciplinele ezoterice s-au divizat pe parcurs, astăzi făcându-se clar distincția între ele, totodată rupându-se de zona religioasă.

Despre Pitagora

Pitagora a fost un filosof și matematician grec ionian din insula Samos, căruia îi sunt atribuite descoperirea teoremei geometrice (care îi poartă numele) și a tablei înmulțirii, însă înaintea tuturor descoperirilor matematice importante pentru întreaga umanitate, el a studiat numerele din punct de vedere calitativ, oferind întregii realități o perspectiva diferită, deslușind  astfel sensul, algoritmul și armonia întregului Univers. Se pare că scrierile lui Pitagora nu s-au pastrat, el fiind cunoscut în zilele noastre prin intermediul lucrărilor lui Aristotel și Sextus Empiricus.

Pitagora este primul numerolog, cunoscut ca întemeietorul și fondatorul primei scoli de numerologie, prezentat de către contemporanii săi ca fiind un mare învățător.

Pitagorismul, se dorea a fi un concept de eliberare a sufletului din limitarea trupească printr-un stil de viață în accord cu întreaga creație, aducând la rang de virtute viața traită în cumpătare, în slujba binelui și a adevărului. Pitagora susținea că doar cunoașterea adevărată a lumii este unica formă prin care omul se poate ridica deasupra micimii vieții. Primele cercetări ale pitagoreicilor au fost facute asupra muzicii. Pitagoreicii prețuiau muzica și armonia ei și credeau în puterea acesteia de a înalța sufletul.

Școala Pitagoreană

Școala Pitagoreană era împărțită în trei etape, acest lucru nefiind întamplator. Cunoscând simbolistica cifrei trei realizezi imediat valoarea structurii utilizate. Discipolii primilor doi ani de școală, se aflau în perioada de ascultare și tăcere și se numeau akustikoi (auditori). După parcurgerea acestor doi ani de tăcere, cei pregătiți ( deoarece fiecare elev avea timpul lui recomandat de tăcere și ascultare), aveau dreptul să vorbească, să întrebe și să-și spună părerile. Acestia se numeau mathematikoi (matematici). In sfera matematicilor, in vechime, grecii integrau toate științele superioare, inclusiv muzica.

Discipolii celei de-a treia etape se numeau physikoi (fizicieni). Ei cercetau Universul și principiile naturii.

Pitagoricienii erau discipolii direcți ai lui Pitagora, pitagoreii elevii și urmașii acestora, iar pitagoriștii, cei din afara școlii, care traiesc după principiile școlii.

Dintre toate filosofiile antice, școala pitagoreică a reușit să reziste până în secolul al IV î.Hr., dar continuă să existe latent până spre sfârșitul lumii antice, după care reapare prin 100 î.Hr., dând naștere neopitagorismului.

Aritmomanția

Aritmomanția este știința inițială prin care s-a practicat predicția prin interpretarea numerelor prin prisma calității, nu a cantității lor.

Aritmomanția stă la baza tuturor metodelor numerologice de astăzi, printre care metoda Pitagoreană (sau Agrippa), metoda Caldeeană etc

În funcție de alfabetul utilizat pentru cifrarea literelor, sunt cunoscute isopsofia (alfabetului grecesc), gematria (alfabetul ebraic), abjad (alfabetul arab), ș.a.m.d.

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (n. 14 septembrie 1486 — d. 18 februarie 1535) a fost naturalist, astrolog, alchimist, filozof și autor german de scrieri oculte. În Europa, Cornelius Agrippa a fost primul numerolog care a adaptat numerologia pitagoreană la alfabetul latin. În cartea sa “De occulta philosophia libri tres ” (carte pe care a scris-o,regândit-o si corectat-o timp de 20 de ani),  descrie filozofia naturii, pe care o concepea ca pe un organism viu.

“Ar fi absurd ca cerul, aștrii și elementele, care sunt izvor de viață pentru toate ființele particulare, să fie ele însele lipsite de viață.”

În timp, numerologia a fost simplificată și adusă la forma pe care o cunoaștem astăzi, numerologia pitagoreană fiind cea mai clară și ușor de pătruns în profunzimea ei. Cu ajutorul CNP-ului astral, a graficelor elaborate din acesta, a matricei psiho-energo-informative și a unei interpretari corecte, putem analiza un om cu o exactitate demnă de invidiat, putem să luam decizii cu mult mai înțelepte și să găsim un sens în viața noastră. Pentru cunoscători, Numerologia este un instrument fabulous, pentru ignoranți este și va rămâne doar o formă de ghiceală.